SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Wszystko zaczęło się 25 lat temu, kiedy Karolina Steinborn, absolwentka Gimnazjum Ernst Moritz Arndt w Bonn i IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni wpadła na pomysł, by połączyć te dwie szkoły wymianą polsko-niemiecką. Inicjatywę wsparła ucząca w gdyńskiej szkole anglistka Dorota Twarowska oraz nauczycielka z placówki w Bonn – Regina Zotz.

 Partnerstwo naszych szkół wyróżnia przede wszystkim wieloletnia, nieprzerwana współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i głębokiej przyjaźni.

 

 

 

Pomimo różnicy wieku pomiędzy placówkami – IX Liceum Ogólnokształcące liczy 28 lat, podczas gdy Gimnazjum EMA ma 137 letnią tradycję – udało znaleźć się wspólną płaszczyznę porozumienia.

Integracja działań nauczycieli, rodziców i uczniów zaowocowała regularnymi spotkaniami w ramach wymiany. Odbywają się one dwa razy w roku i do tej pory uczestniczyło w nich około 750 uczniów. Głównym zadaniem partnerstwa jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych uczniów poprzez pogłębianie znajomości języka, zwiększanie sprawności w posługiwaniu się nim, poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach obu narodów oraz wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych. Obie szkoły propagują aktywną i otwartą konfrontację z przeszłością, starając się łączyć refleksję historyczną ze zdobywaniem wiedzy historycznej.

 

 

 

Jubileuszowy program naszego tygodniowego spotkania (5.11-12.11) był bardzo różnorodny, ciekawy i zawierał elementy, których wcześniej nie realizowaliśmy.Środa zaczęła się od krótkiego powitania uczestników projektu przez panią dyrektor. Przed południem wyjechaliśmy do Rzucewa, gdzie podziwialiśmy neogotycki zamek i jego urokliwe otoczenie. Następnie młodzież oglądała pokaz produkcji wyrobów szklanych w manufakturze szkła w Pucku.

Szczególnym punktem programu w czwartek było spotkanie uczniów z wiceprezydentem Gdyni – panem Markiem Łucykiem, który podkreślił wagę tego przedsięwzięcia, najstarszej w Gdyni wymiany polsko-niemieckiej.

 

 

 

 

 

W piątek dzień rozpoczęliśmy na sportowo w kręgielni U7. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, gdzie odwiedziliśmy Grodzisko, a następnie przeszliśmy plażą do mola. Po wspólnym obiedzie, przy światłach lamp, podziwialiśmy z mola morze i Sopot.

Sobotę spędziliśmy w Gdańsku. Nasz dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum II Wojny Światowej, gdzie grupa polskiej młodzieży uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez absolwenta naszej szkoły – pana Przemysłwa Zachulskiego i uczestnika pierwszej wymiany polsko-niemieckiej. Natomiast grupa młodzieży niemieckiej zwiedzała muzeum z przewodniczką, której prezentacja wywarła na wszystkich bardzo duże wrażenie. 
Niedzielę nasi goście spędzili w gronie rodzin goszczących.

 

 

 

 

Święto 11 listopada spędziliśmy na Gdyńskiej Paradzie Niepodległości. Natomiast wieczorem spotkaliśmy się na wieczorze pożegnalnym, podczas którego młodzież prezentowała zrealizowane projekty, dobrze się bawiła i planowała pobyt w Bonn, który będzie miał miejsce w marcu 2020 r.

Obecnie w organizację wymiany zaangażowane są: Dorota Twarowska, Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk i Sylwia Ratajczyk. Projekt, podobnie jak w początkach jego istnienia, finansowany jest przez rodziców, Urząd Miasta Gdyni oraz przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

tekst: Grażyna Kozak-Pawlak, Ewa Mironiuk, Sylwia Ratajczyk, Dorota Twarowska

foto: Sylwia Ratajczyk