SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Dnia 18 listopada 2019 klasa 1A1 o profilu prawno – dziennikarskim udała się do Sądu Rejonowego (Wydział Karny) w Gdyni. Rozprawa dotyczyła przestępstwa wyłudzenia pieniędzy przez Internet.

Pani sędzina wprowadziła nas w temat sprawy, poinformowała o jej przebiegu. Byliśmy świadkami przesłuchania oskarżonego, ponadto mogliśmy zadać parę pytań prowadzącej rozprawę.

Jak było? Czekamy na kolejną rozprawę, tym razem w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego. 
Michał Matysiak, klasa 1A1