SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

Dnia 14 listopada uczniowie klasy 2D brali udział w międzynarodowej konferencji „Sea And Underwater Droners” zorganizowanej przez Komisję Nauk Kosmicznych PAN, Balic Sea Cluster i Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni.

W czasie konferencji wysłuchaliśmy referaty o prowadzonych pracach badawczych i realizacjach projektów.

Adam Labuhn zaprezentował działalność jedynego na świecie Studenckiego Klastru Morsko-Kosmicznego przy uczelni WSAiB w Gdyni. Uczniowie IX Liceum włączają się do prac Studenckiego Klastru.