SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W dniach17.11- 22.11 dwie nauczycielki naszej szkoły pani Krystyna Nowicka- Nozdryń oraz pani Katarzyna Pucyło przebywały w Sivas w Turcji, gdzie wzięły udział w spotkaniu organizacyjnym i oficjalnym otwarciu projektu Erasmus+ Let's Help Our Precious Planet.

Przedstawicielki i przedstawiciele szkół partnerskich biorących udział w projekcie z Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgier oraz Włoch omówili wraz z naszymi nauczycielkami szczegóły działań projektowych oraz wizyt międzynarodowych.

Dzięki gościnności szkoły gospodarzy spotkania, grupa miała także okazję zwiedzić zabytkowe centrum Sivas i okolice oraz podziwiać księżycowe krajobrazy Kapadocji. W kolejnych tygodniach uczniowie biorący udział w projekcie będą pracować nad lepszym zrozumieniem zmian klimatycznych na świecie oraz przygotowywać się do wizyty we Włoszech w marcu przyszłego roku.