SZANOWNI KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH

lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

od 23 lipca do 30 lipca 2021 r. (w godz. 9.00 - 14.00) 

potwierdzenie woli nauki w IX LO poprzez złożenie w szkole: 

- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej   

-oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

         2 zdjęć (podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem) 

         - odpisu skróconego aktu urodzenia (kopia)   

         - karty zdrowia 

         - wypełnionego kwestionariusza  

(kwestionariusz przygotowany przez szkołę dostępny będzie w szkole
oraz na stronie internetowej IX LO w zakładce „rekrutacja”)

 

Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych:
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)  

w przypadku niezakwalifikowania się kandydata wnioski o ponowne rozpatrzenie składać można w szkole od 23 lipca 

na formularzu dostępnym w szkole lub na stronie szkoły w zakładce „rekrutacja”  

w przypadku zaistnienia wolnych miejsc poinformujemy Państwa telefonicznie o przyjęciu kandydata w wyniku rekrutacji uzupełniającej, po 2 sierpnia 

W piątek 22. listopada 2019 r. klasy 1B2 oraz 1G1 (o profilu biologiczno-chemicznym) uczestniczyły w dwugodzinnym spotkaniu w ramach nowatorskiego projektu Unii Europejskiej związanego z energetyką odnawialną....

mającym na celu przybliżenie uczniom wodorowych ogniw paliwowych jako przyszłości przyjaznego dla środowiska napędzania pojazdów.

W ramach projektu FCHgo (Fuel Cells Hydrogen GO) przedstawione zostały zasoby energetyczne, zmiany klimatyczne oraz skutki, jakie te zmiany niosą dla człowieka i biosfery.

Doświadczenia dotyczyły termodynamiki, bilansu ciepła, promieniowania ciała doskonale czarnego. Szczególnie ciekawe były doświadczenia z promieniowaniem podczerwonym. 
Spotkanie prowadzili: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu im.Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz dr Anna Kamińska z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

https://fchgo.eu/

Organizator: Tadeusz Bury