Zebrania dla Rodziców

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września 2021 r. odbędą się zebrania dla rodziców (opiekunów). 


O godz. 17.00 zapraszamy do auli rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie z p. Dyrektor dotyczące procedur maturalnych. 


Od godz. 17.30 zapraszamy rodziców wszystkich klas do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami. 


Na godzinę 18.30 Rada Rodziców zaprasza do auli klasowe Rady Rodziców na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym. 

 

 Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)
oraz o przestrzeganie zasad przebywania i poruszania się na terenie szkoły
przy zachowaniu dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych. 

 

Dla osób zmotoryzowanych: prosimy o korzystanie z wjazdu na boisko szkolne od Alei Zwycięstwa.

Mamy zaszczyt poinformować, że 22 stycznia 2021 podczas międzysektorowej konferencji dedykowanej edukacji globalnej nasze liceum otrzymało certyfikat “Szkoła celująca w zrównoważoną przyszłość” pod patronatem Centrum Nauczycieli w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Na Styku.

 

 

„Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość” to innowacyjne narzędzie, które było testowane przez stowarzyszenie „Na Styku” w wybranych szkołach w Trójmieście w ramach projektu „Get Up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską uczestniczyły szkoły z 12 państw europejskich. Każda z nich dokonała ewaluacji działań – nauczycieli, uczniów, Dyrekcji i administracji – pod kątem realizacji treści edukacji globalnej. Diagnozy IX LO dokonały nauczycielki- koordynatorki projektu: Katarzyna Skibowska-Bąkała oraz Anna Krause. Przeanalizowały one zebrane informacje i  sporządziły portfolio, w którym przedstawiły dowody na realizację działań związanych z edukacją globalną. W sporządzonym dokumencie wykazano, iż w naszej szkole kształtowane są właściwe postawy społeczne; uczniowie i uczennice wzrastają w poszanowaniu uniwersalnych praw człowieka bez względu na pochodzenie, płeć czy status materialny. Proces wychowawczy uwzględnia podnoszenie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za otaczający ich świat oraz kształtowanie wrażliwości na niesprawiedliwość i nierówności globalne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, bez których zdobycie tego wyróżnienia nie byłoby możliwe. Jesteśmy szkołą celującą w zrównoważoną przyszłość .