Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

Mamy zaszczyt poinformować, że 22 stycznia 2021 podczas międzysektorowej konferencji dedykowanej edukacji globalnej nasze liceum otrzymało certyfikat “Szkoła celująca w zrównoważoną przyszłość” pod patronatem Centrum Nauczycieli w Gdańsku oraz Stowarzyszenia Na Styku.

 

 

„Szkoły celujące w zrównoważoną przyszłość” to innowacyjne narzędzie, które było testowane przez stowarzyszenie „Na Styku” w wybranych szkołach w Trójmieście w ramach projektu „Get Up and Goals! Czas edukacji globalnej: Międzynarodowa sieć aktywnych szkół i uczenia się na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

W projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską uczestniczyły szkoły z 12 państw europejskich. Każda z nich dokonała ewaluacji działań – nauczycieli, uczniów, Dyrekcji i administracji – pod kątem realizacji treści edukacji globalnej. Diagnozy IX LO dokonały nauczycielki- koordynatorki projektu: Katarzyna Skibowska-Bąkała oraz Anna Krause. Przeanalizowały one zebrane informacje i  sporządziły portfolio, w którym przedstawiły dowody na realizację działań związanych z edukacją globalną. W sporządzonym dokumencie wykazano, iż w naszej szkole kształtowane są właściwe postawy społeczne; uczniowie i uczennice wzrastają w poszanowaniu uniwersalnych praw człowieka bez względu na pochodzenie, płeć czy status materialny. Proces wychowawczy uwzględnia podnoszenie wśród uczniów poczucia odpowiedzialności za otaczający ich świat oraz kształtowanie wrażliwości na niesprawiedliwość i nierówności globalne.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, bez których zdobycie tego wyróżnienia nie byłoby możliwe. Jesteśmy szkołą celującą w zrównoważoną przyszłość .