Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2020/2021

w dniu 25 czerwca 2021

 

Zakończenie roku szkolnego rozpoczynamy apelem na dziedzińcu szkoły

 

 

o godzinie 9.00 apel dla klas : 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1G, 2A1, 2B1, 2C1 

 

 po apelu rozdanie świadectw w klasach

 

o godzinie 10.00 apel dla klas: 2D1, 2E1, 2F1, 2G1, 2A2, 2B2, 2C2, 2D2, 2E2, 2G2 

 

po apelu rozdanie świadectw w klasach

"Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej".

Pani Dorota Twarowska - nauczycielka języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz Opiekunka Samorządu Uczniowskiego została koordynatorką programu w naszej szkole i po wstępnym szkoleniu deklaruje udział w kolejnych, zachęcając wszystkich do wspólnych działań na rzecz świadomego korzystania z dobrodziejstw technologii.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA

 

 

https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Problemowe-u%C5%BCywanie-smartfon%C3%B3w-2.pdf