Zebrania dla Rodziców

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 września 2021 r. odbędą się zebrania dla rodziców (opiekunów). 


O godz. 17.00 zapraszamy do auli rodziców uczniów klas maturalnych na spotkanie z p. Dyrektor dotyczące procedur maturalnych. 


Od godz. 17.30 zapraszamy rodziców wszystkich klas do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami. 


Na godzinę 18.30 Rada Rodziców zaprasza do auli klasowe Rady Rodziców na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym. 

 

 Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne prosimy o przybycie jednego rodzica (opiekuna)
oraz o przestrzeganie zasad przebywania i poruszania się na terenie szkoły
przy zachowaniu dystansu społecznego, zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych. 

 

Dla osób zmotoryzowanych: prosimy o korzystanie z wjazdu na boisko szkolne od Alei Zwycięstwa.

W okresie od marca do czerwca 2021r uczniowie klas drugich realizowali projekt edukacyjny "Statystycznie rzecz biorąc…". Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji matematycznych, informatycznych i naukowo-technicznych oraz badanie zwyczajów młodzieży podczas pracy zdalnej.  Uczniowie zbierali dane statystyczne za pomocą przygotowanego arkusza Forms. Opracowali otrzymane wyniki i wyciągnęli z nich wnioski. Efekty swojej pracy zaprezentowali przed Dyrekcją szkoły oraz nauczycielami i przedstawicielami wszystkich klas w formie prezentacji oraz w postaci posterów 1 czerwca 2021.Wybranie klasy, która poradziła sobie najlepiej z zadaniem nie było łatwe i wszystkim bardzo dziękujemy za ciekawe opracowania i naukową analizę wyników badań, a szczególne gratulacje składamy klasie 2b2.