uczennice i uczniowie zwolnieni z zajęć lub oczekujący na lekcję pozostają pod opieką nauczycieli w bibliotece

(w przypadku zwolnienia z wychownia fizycznego – pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego wf)

 

 

CZWARTEK →  14 PAŹDZIERNIKA 2021 r. Dzień Edukacji Narodowej

 

 

PIĄTEK →  15 PAŹDZIERNIKA 2021 r. Dzień Dyrektorski

 

 

ZASTĘPSTWA NA  PONIEDZIAŁEK →  18 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

 

nieobecni: p. O. Malicka-Kowalczyk, p. M. Ptaszyński

 

klasa 3A2 → wycieczka do Warszawy pod opieką p. B. Pabisiak oraz p. L. Lipińskiej

osoby, które pozostają → zajęcia według planu klasy 3A2

 

klasa 2E → wycieczka do Krakowa, Zakopanego pod opieką p. P. Walaszka i p. M. Kraińskiej

osoby, które pozostają → zajęcia według planu klasy 2 A

 

za p. O. Malicką-Kowalczyk:

2 godzina → klasa 2D → język polski → grupa zwolniona

3 godzina → klasa 3B2 → język polski → p. Z. Marcinowski

4 godzina → klasa 3B2 → język polski → p. B. Filipp

6 godzina → klasa 3C1 → informatyka → T. Bury (zamiast 2E) sala 14

7 godzina → klasa 1A → język polski → p. M. Banasik

8 godzina → klasa 1A → język polski → p. Z. Marcinowski

 

za p. B. Pabisiak:

3 godzina → klasa 3A2 → klasa na wycieczce

4 godzina → klasa 3A2 → klasa na wycieczce

 

za p. L. Lipińską:

2 godzina → klasa 3C2 → grupa zwolniona

3 godzina → zaj. ind → zajęcia odwołane

5 godzina → klasa 3F1 → wf → p. M. Starnawski (zamiast 4 godziny, zamiast 2E)

6 godzina → klasa 3C2 → język angielski → K. Nozdrzykowska (zamiast 2E)

7 godzina → klasa 3A2 → klasa na wycieczce, osoby z grupy p. Lipińskiej do grupy p. Paszak

8 godzina → klasa 3D2 → grupa zwolniona

 

za p. M. Ptaszyńskiego:

5 godzina → klasa 2E → klasa na wycieczce

6 godzina → klasa 3A2 → klasa na wycieczce, osoby z grupy p. Ptaszyńskiego do p. Surażyńskiego

7 godzina → klasa 1D → język niemiecki → p. S. Ratajczyk (zamiast 9 godziny) sala 27a

8 godzina → klasa 2G → wf → p. M. Góralski

9 godzina → klasa 3B2 → grupa zwolniona

 

za p. P. Walaszka:

5 godzina → klasa 2G → matematyka → A. Błajek

6 godzina → klasa 3B2 → język polski → p. B. Filipp

7 godzina → klasa 1E → język polski → p. M. Kulling (zamiast 2E)

8 godzina → klasa 3G1 → geografia → p. A. Kulka-Radko (zamiast 2E)