INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Instrukcja dla zdających egzamin maturalny znajduje się w zakładce MATURA w folderze DLA UCZNIA   

                                            

INFORMACJE DLA KLAS PIERWSZYCH i DRUGICH:

 

Nauczanie hybrydowe:  od 17 do 28 maja 2021 r.zgodnie z podanym harmonogramem

 

Wystawienie propozycji ocen:  do 18 maja 2021 r. 

 

Zebranie z rodzicami oraz konsultacje z nauczycielami w formie zdalnej: 19 maja 2021 r.  od 17.30 do 19.00

w celu ułatwienia kontaktu z nauczycielami w zakładce "O SZKOLE" podajemy służbowe adresy mailowe

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  3 i 4 czerwca 2021 r.

Ostateczne wystawienie ocen:  do 18 czerwca 2021 r.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna:  21 czerwca 2021 r. 

Zakończenie roku szkolnego:  25 czerwca 2021 r.

 

Drodzy Uczniowie,

 

minęło już pół roku, odkąd uczymy się zdalnie. Męczyliśmy się z tym, szukaliśmy sposobów na własną aktywność, z czasem nieco zdążyliśmy się do tej sytuacji przystosować i przyzwyczaić. Do kontaktów poprzez ekran, do działania na niższych obrotach, do swobody w planowaniu czasu…

Teraz po raz pierwszy pojawiła się realna perspektywa powrotu do szkoły w normalnym, stacjonarnym trybie. Być może ostatni miesiąc roku szkolnego spędzimy  znowu razem w murach szkoły. Jak się z tym czujemy? 

Nic dziwnego, jeśli masz mieszane uczucia. Jeśli z jednej strony może wolisz uczyć się i kontaktować z nauczycielami w szkole, może cieszysz się na powrót do codziennych kontaktów towarzyskich, do tzw. „normalności” - z drugiej strony, masz różne obawy

Czy dasz radę? Czy wrócisz do rytmu w ciągu paru tygodni? Czy to warto, tak wracać na sam koniec roku szkolnego? Czy nauczyciele nie będą chcieli szybko wszystkiego nadrabiać? Czy dogadasz się z ludźmi w klasie?

Nauczyciele także się niepokoją, przez wiele miesięcy widzieli tylko Wasze ikonki na monitorze komputera. Kim staliście się przez ten czas? Jak z Wami pracować? 

Nikt nie zna dziś odpowiedzi na wszystkie pytania, tak jak nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Ale jedno jest pewne – wszyscy mamy prawo do posiadania i wyrażania własnych potrzeb i uczuć, do szukania rozwiązań i popełniania błędów. W tak zmiennych, niespokojnych czasach to nieuniknione.

Dlatego apelujemy! – bądźmy sobą. Nie wstydźmy się swoich odczuć ani nie bądźmy zbyt surowi dla innych. Postarajmy się zachować spokój i mieć dużo wyrozumiałości dla siebie samych, dla koleżanek i kolegów oraz dla nauczycieli i pracowników szkoły. Zachowując wrażliwość, dbając o swój komfort i komfort innych, dając sobie przestrzeń – poradzimy sobie razem na pewno.

Każdy, kto potrzebuje rozmowy, rady, uporządkowania swoich myśli i uczuć – może się zgłosić do naszego zespołu psycholożek i pedagożek. Zrobimy, co w naszej mocy, aby Was wesprzeć.

A zatem – do zobaczenia już wkrótce.

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwające od 19 października 2020 r., będą realizowane do 14 maja 2021 r.

 

W czasie matur, w dniach od 4 do 7 maja, ustalono dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczennic oraz uczniów klas I i II.

 

Dyrektor Wiesława Krysztofowicz

23. 04.2021r.

Szanowni Rodzice, Uczennice i Uczniowie   
Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Gdyni

 

Informuję Państwa, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, które zostanie wydane w dniu 24 marca 2020 r., w naszej szkole zostanie wdrożone Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Zarządzenie Dyrektora będzie dostępne od dnia 25.03.2020 r. na stronie internetowej IX Liceum pod adresem: www.lo9.gdynia.pl.

 

 

 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia MEN od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauczanie uczniów będzie odbywało się w trybie zdalnym za pośrednictwem elektronicznych środków komunikowania na odległość według poniżej przedstawionych zasad.

 

1. Zajęcia będą odbywały się przy użyciu platformy Office365 dla Edukacji, która umożliwia różne formy prowadzenia lekcji, włącznie z połączeniami grupowymi na żywo. O wykorzystaniu poszczególnych możliwości prowadzenia zajęć decydować będzie nauczyciel przedmiotu. Dopuszczalne jest wykorzystywanie innych środków komunikowania się na odległość na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu, po uzgodnieniu tego z uczniami danej klasy. 

 

2.  Zajęcia będą odbywać się codziennie w wymiarze godzinowym zgodnym z planem, który obowiązywał do czasu zawieszenia nauki w szkole.

 

 

 3. Dopuszczona będzie zmiana dziennego rozkładu lekcji bez zmiany wymiaru godzinowego zajęć, na podstawie decyzji nauczyciela przedmiotu i po uzgodnieniu z uczniami danej klasy. Celem powyższego jest zapewnienie realizacji zajęć w przypadku problemów technicznych, które mogą występować podczas połączeń na odległość.

 

4. Udział w zajęciach dla uczniów posiadających dostęp do zdalnych środków komunikowania będzie obowiązkowy, a zwolnienie z nich może nastąpić zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w szkole na podstawie Statutu szkoły.

 

 5. W ramach prowadzonych zdalnie lekcji będzie realizowana podstawa programowa. Treści jej mogą być modyfikowane przez nauczyciela przedmiotu adekwatnie do ograniczeń wynikających z formy nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na: równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, konieczność zróżnicowania zajęć ze względu na możliwości psychofizyczne ucznia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich wykorzystania.

 

6. W ramach zajęć, które będą odbywały się w systemie na odległość nauczyciele przedmiotów będą monitorować postępy uczniów oraz weryfikować ich wiedzę i umiejętności, a także wystawiać oceny. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną określone w zarządzeniu dyrektora szkoły, które ukaże się w dniu 25.03.2020 r.

 

 7. W okresie prowadzenia zajęć w systemie komunikowania się na odległość funkcjonowanie szkoły będzie dokumentowane w e-dzienniku, w którym będą umieszczane na bieżąco oceny, tematy zajęć i ich rozkład oraz odnotowywany będzie udział uczniów.

 

 8. Nauczyciele przedmiotów od dnia 25.03.2020 r. będą sukcesywnie przekazywać uczniom i rodzicom źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym w postaci elektronicznej.

 

 9.  W okresie prowadzenia nauki zdalnej nauczyciele będą prowadzić konsultacje dla uczniów i rodziców według harmonogramu, który będzie umieszczony w e-dzienniku.

 

 10. W okresie zdalnego nauczania będzie nadal funkcjonowała pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów. W tej sprawie proszę szczegóły ustalać z wychowawcami lub bezpośrednio z psychologiem i pedagogiem szkolnym.

 

Kontakt mailowy do psychologówb.adamczyk@lo9.gdynia.pl , m.sulewska@lo9.gdynia.pl. a.gebka@lo9.gdynia.pl.

 

 

Kontakt mailowy do pedagogów:         a.miklaszewska@lo9.gdynia.pl,          a.mestek@lo9.gdynia.pl.

 

Uwzględniając powyższe zasady uprzejmie proszę rodziców o podjęcie niezbędnych działań, które zapewnią Waszym dzieciom dostęp w tym okresie do narzędzi służących do zdalnego komunikowania się (łącze internetowe, komputery, smartfony, telefony, itp.). Brak dostępu do tych narzędzi   pozbawi Wasze dzieci   możliwości udziału w zdalnym nauczaniu. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia uczniom tych urządzeń i kanałów komunikowania.

 

Sposób realizacji programu nauczania dla uczniów, którzy nie będą posiadać możliwości nauki za pomocą metod i technik komunikowania się na odległość będzie indywidualnie uzgodniony przez wychowawców poszczególnych klas.

 

                                                            Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

                                                                                       w Gdyni

                                                                           Wiesława Krysztofowicz