Do gratulacji dla p. Doroty Twarowskiej - nauczycielki przedsiębiorczości i języka angielskiego w naszym liceum dołączają się młodzież i pedagodzy Dziewiątki, życząc, by plany związane z promowaniem społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianiem zasad działania samorządu naszego miasta udało się ciekawie i skutecznie realizować. Mam nadzieję, że integracja i współpraca środowiska przedstawicieli gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez ich aktywne uczestnictwo w życiu publicznym i działania podejmowane na rzecz młodych mieszkańców  Gdyni, przyniosą Pani satysfakcję i radość,...

 

 

 

 

 

a  młodzi będą mieli faktycznie wpływ na rozwój miasta.A więc - pani profesor - powodzenia w realizacji  małych i wielkich planów wespół z powierzonymi Pani opiece młodymi radnymi. Oby wszystkim udzieliły się Pani entuzjazm i zaangażowanie.

Alina Mroczkowska- dyrektor