W czwartek 6.11.2014r., zgodnie z kilkuletnią tradycją, odbył się finał szkolnego konkursu historycznego pt. „Wielka wojna a sprawa polska”. Tytuł konkursu nawiązywał do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej, której skutki wywarły ogromny wpływ na losy Polski i Europy w XX wieku. Od uczestników konkursu wymagana była znajomość faktograficzna (daty, postacie historyczne, miejsca itd.), ikonograficzna (fotografie, obrazy itd.), źródłowa (fragmenty meldunków, odezw, manifestów itd.) oraz kartograficzna (mapy) historii Polski i historii powszechnej z lat 1914 – 1918.

Ze względu na indywidualną formułę konkursu w dniu 31 października odbyły się ogólnoszkolne eliminacje, które wyłoniły sześciu najlepszych uczniów. W jury obok nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa p. Daniela Czecha zasiedli także p. dyrektor Wiesława Krysztofowicz, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego p. Dorota Twarowska i przedstawiciel samorządu szkolnego Adam Labuhn. Prowadzącym konkurs był nauczyciel historii i wos Leszek Sobieraj Po zaciętej rywalizacji uczestnicy konkursu zajęli następujące miejsca:
I miejsce Mikołaj Brzozowski z klasy 2A
II miejsce Jan Mazur z kasy 2A
III miejsce Szymon Maćkowiak z klasy 2A
IV miejsce Karolina Kleisa z klasy 2A
V miejsce Grzegorz Prill z klasy 2A
VI miejsce Rafał Wachowiak z klasy 3A
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi a pierwsze trzy osoby także okolicznościowymi pucharami. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.