W dniu 13 marca grupa uczniów z naszej szkoły wybrała się pod opieka Pani Anny Hochleitner i Pani Marii Łojek – Kurzętkowskiej na warsztaty kulturoznawcze, które odbywały się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego. Tematyka obejmowała zagadnienia z zakresu kultury, sztuki oraz życia społecznego.

Z dwunastu warsztatów największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z antropologii Amazonii prowadzone przez dr Aleksandrę Wierucką, które pomogły zapoznać się bliżej z kulturą ludności żyjącej na tym obszarze. Równolegle odbywały się zajęcia teatralne pod kierunkiem dr Barbary Forysiewicz, na których można było poćwiczyć wymowę, dykcję oraz odegrać krótką scenkę teatralną. Grupa prowadzona przez prof. dr Jerzego Szyłka mogła nauczyć się tworzenia komiksów, a zespół filmowy przygotował krótka etiudę filmową pod kierunkiem dra Sebastiana Konefała.

Dzięki szerokiemu zakresowi tematycznemu, każdy mógł znaleźć coś interesującego. Poprzez warsztaty młodzież licealna miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy w ciekawy sposób oraz zapoznania się z nieznanymi dotychczas aspektami kultury.

Informację napisała Karolina Loroch, klasa 1a