1 kwietnia dziesięcioosobowa grupa uczniów z klas IIa i IIc uczestniczyła w kolejnym etapie warsztatów oceanograficznych dla młodzieży, zorganizowanych przez Wydział Oceanografii  Uniwersytetu  Gdańskiego. Część teoretyczna obejmowała udział w wykładach popartych prezentacjami multimedialnymi, opracowanymi przez studentów UG na temat ochrony różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego i procesów geologicznych kształtujących wybrzeże Zatoki Gdańskiej.

Część warsztatowa odbyła się w terenie - na dzikiej plaży w Gdyni – Redłowie.Wyłoniono grupę geologiczno-techniczną, która zgłębiała techniki pomiaru metodami tradycyjnymi i uczyła się wykonywania profilu ukształtowania terenu.Grupa biologiczno-chemiczna, ubrana w wodery ( specjalne nieprzemakalne spodniobuty) wykonała w wodzie  zaciąg fauny przybrzeżnej, (wyłowiono m.in. cierniki i inne rybki) oraz porównywała zasolenie wód gruntowych i przybrzeżnych.