W piątek 25 kwietnia odbyła się uroczystość wręczenia świadectw 154 absolwentom naszego Liceum rocznika 2011-2014.
Na początku nastąpiła zmiana pocztu sztandarowego. Absolwenci: Dorota Miszewska, Wiktoria Jagiełka i Adam Raczyński przekazali Sztandar Anecie Szturomskiej, Martynie Muszyńskiej i Michałowi Andrzejewskiemu.
Do absolwentów skierowała serdeczne słowa dyrektor Alina Mroczkowska, mówiąc m.in. "Gratuluję Wam w imieniu wszystkich nauczycieli, że zakończyliście sukcesem ważny etap swojego życia.

Cieszymy się, że potrafiliście wykorzystać szansę, jaka została Wam dana. Dzisiejszy dzień jest prawdziwym szkolnym świętem, a 3 lata Waszej nauki tu w liceum przechodzą właśnie do historii. Tworzyliście ją pracowicie, odnosząc sukcesy, uzyskując bardzo dobre wyniki w nauce".

 


Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców, pani Elżbieta Raczyńska,gratulując absolwentom i dziękując nauczycielom.
Nastąpiło przekazanie funkcji istotnych dla społecznosći szkolnej: absolwentka Daria Balcewicz przekazała funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adamowi Labuhn, a pani Dorota Twarowska przekazała funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego panu Arkadiuszowi Ordyńcowi.
Najlepszym, „złotym absolwentem” został Maksymilian Kreft z klasy 3d, który uzyskał najwyższe wyniki w nauce ze średnią 5,55.
Wielu tegorocznych absolwentów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe (ufundowane przez Radę Rodziców), a ich rodzice list gratulacyjne. Uzupełnieniem nagród za wyniki w nauce były liczne dyplomy, wyróżnienia i puchary: za działalność w kołach zainteresowań, wolontariacie, za osiągnięcia sportowe i w honorowym krwiodawstwie. Galę uroczystości zakończył pożegnalny występ przygotowany przez uczniów. Następnie absolwenci udali się do klas na ostatnie spotkanie z wychowawcami.
Teraz maturzyści będą pracowicie spędzać czas poza szkołą, aby powrócić znowu do niej na egzaminy maturalne 5 maja.