Słowa wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych..." patronowały tegorocznemu zakończeniu roku szkolnego, które miało charakter wyjątkowy. Połączone było bowiem z pożegnaniem wieloletniej dyrektorki IX Liceum Pani Aliny Mroczkowskiej, która piastowała tę funkcję od początku istnienia szkoły, czyli od 23 lat.

 Uroczystość uhonorowali swoją obecnością liczni goście...

 

 

: Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko wraz z wizytatorami  p. Józefem Bodio i  Janem Główczewskim, Naczelnik Wydziału Edukacji w Gdyni p. Krystyna Przyborowska wraz z zastępcą p. Anną Bennich i inspektor Anetą Szymerowską i Elżbietą Gibałą, wiceprzewodniczący Rady Miasta p. Jerzy Miotke, prezes Związku Sybiraków p. Aleksander Ryziński, prezes Towarzystwa Nautologicznego kpt. żeglugi wielkiej prof. Daniel Duda oraz wielu przedstawicieli organizacji i instytucji, z którymi Pani Dyrektor przez lata współpracowała z pożytkiem dla całej społeczności Dziewiątki –Związku Piłsudczyków RP, Rady Dzielnicy Śródmieście, VI Liceum Ogólnokształcącego, Poradni Psychologiczno-Padagogicznej, Związku Pracowników Oświaty "Solidarność" i Związku Nauczycielstwa Polskiego, Straży Miejskiej, Policji i innych.

Z przejęciem i zrozumiałym wzruszeniem pani Dyrektor zwróciła  się do zebranych słowami refleksji, podziękowania i pożegnania. Mówiła o swoim życiu zawodowym, które nie tylko związała ze szkołą, ale wręcz jej  poświęciła w myśl zasady Seneki, która, jak przyznała, Jej zawsze przyświecała: „Musisz żyć dla innych, jeżeli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie”.

Z wdzięcznością wspominała nauczycieli, z którymi wspólnie przed laty budowała zręby IX LO i podkreślała zaangażowanie obecnej kadry pedagogicznej. Wiele miejsca poświeciła uczniom i absolwentom. Dziękowała wszystkim, którzy pomagali jej tworzyć środowisko przyjazne nauce i wychowaniu tych, którzy zaufali Dziewiątce, ze szczególną serdecznością wspominając życzliwość Pani Prezydent Ewy Łowkiel.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor nastąpiła część poświęcona uczniom klas I i II - Były gratulacje i wyróżnienia dla najlepszych . Adam Labuhn z kl. IC otrzymał nominację do stypendium Prezesa Rady Ministrów, a uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poziomie klas pierwszych i drugich, czyli Julia Dąbrowska z kl. IB oraz Aleksandra Bober i Anna Tokarska z kl. II D odebrali ufundowane przez Radę Rodziców finansowe  nagrody.

Z rąk pani Dyrektor w asyście wychowawców,  uczniowie, którzy spełnili wysokie wymagania edukacyjne, otrzymali dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem.

Następnie p. Barbara Buller wygłosiła w imieniu nauczycieli laudację na cześć Pani Dyrektor, podkreślając  zasługi, osiągnięcia, sukcesy, a nade wszystko przyjazny uczniom i nauczycielom sposób sprawowania szkolnej władzy. Mówiła o dbałości o szkołę,  trosce o uczniów, dobrych kontaktach z nauczycielami, o tym, że pod jej kierownictwem szkoła szybko się rozwijała, zyskując miano środowiska sprzyjającego nauce, w którym panuje dobry klimat, tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka. Gromkie brawa, które wybrzmiały po słowach Dzisiaj za to wszystko, co zrobiła Pani dla Szkoły,  dla nas i za to, jaka Pani była – dziękujemy” były niczym podpis wszystkich zebranych pod słowami mowy pochwalnej.

 

 

Z gratulacjami i podziękowaniami pospieszyli uczniowie, rodzice, absolwenci, pracownicy administracji, oficjalni goście …

 

 

Pięknym dopełnieniem uroczystości były wokalne występy absolwentów: Pawła Jeki i Marty Turzyńskiej oraz uczennicy Karoliny Mazur.

Wśród okolicznościowych przemówień zwróciły uwagę słowa absolwentki pierwszego rocznika IX Liceum Ogólnokształcącego – Doroty Heizy- Wojciechowskiej, która przywołując swoje dobre doświadczenia sprzed lat, z sympatią mówiła o teraźniejszości Szkoły, do której obecnie uczęszcza jej córka.

 

Podczas gdy młodzież rozchodziła się do klas na spotkanie z wychowawcami, Pani Dyrektor uśmiechnięta i wzruszona jednocześnie, wciąż przyjmowała życzenia, podziękowania i kwiaty. I taką Ją zapamiętamy …